Usluge

  • Hardware - Servis
  • Software –Rjesenja sa ponudjenim  mudulima – Izrada prilagodjenih modula
  • Hosting – Domene- Internet servisi
  • Rjesenja za backup podataka
  • WEB design
  • Nadzor objekata – Rjesenja -Kamere 
  • Uredska oprema i potrošni materijal